sklep: 603 610 502; wysyłka: 728 971 972; serwis: 603 610 502; e-mail: rc4max@rc4max.com
Szukaj
Zaloguj się
Śmigła do dronów
Śmigła do dronów
Złącza, kable, przejściówki
Złącza, kable, przejściówki
Raty Credit Agricole
Raty CA
Promocje
156,60PLNnajniższa cena: 295,00 PLN  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
156,60PLNnajniższa cena: 295,00 PLN  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
73,80PLNnajniższa cena: 145,00 PLN  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
38,21PLNnajniższa cena: 72,50 PLN  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?


Szukaj
W koszyku: 0 Do zapłaty: 0,00 PLN
Sprawdź opinie klientów o RC4MAX
Bestsellery
25,00PLNnajniższa cena: 27,50 PLN  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
82,50PLNnajniższa cena: 110,00 PLN  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
32,36PLNnajniższa cena: 59,00 PLN  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
156,60PLNnajniższa cena: 295,00 PLN  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
356,58PLNnajniższa cena: 725,00 PLN  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
90,52PLNnajniższa cena: 121,00 PLN  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
67,17PLNnajniższa cena: 96,10 PLN  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Zakupy w sklepie stacjonarnym są możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Regulamin wysyłki do Paczkomatu InPost


Regulamin wysyłki do Paczkomatu InPost


1. Przesyłki Paczkomatowe muszą odpowiadać wymogom postawionym dla przesyłek w
aktualnym „Regulaminie świadczenia usług pocztowych InPost” oraz następującym kategoriom przypisanym do określonych skrytek w Paczkomacie:

 • rozmiar A: 8 x 38 x 64 cm
 • rozmiar B: 19 x 38 x 64 cm
 • rozmiar C: 41 x 38 x 64 cm


W związku z powyższym sklep internetowy RC4MAX zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania przesyłki za pośrednictwem Paczkomatów o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową i zostaną mu zaproponowane inne formy wysyłki.
W związku z ograniczoną pojemnością skrytek Paczkomatów, RC4MAX zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania przesyłki o zbyt dużym gabarycie. Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną i zostanie mu zaproponowana inna możliwość wysyłki - wysyłka kurierska (z czym będą się wiązały dodatkowe koszty wysyłki) 

Ze względów gabarytowych Paczkomatami nie będą wysyłane produkty tj.:
 • modele samolotów
 • modele helikopterów
 • modele samochodów
 • pręty
 • listwy
 • balsa
 • sklejka
 • kołki
 • rurki
 • płyty
 • płaskowniki

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego.
W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż Przesyłka Paczkomatowa nie spełnia wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim, RC4MAX odmówi wysyłki towaru za pośrednictwem Paczkomatów.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Przesyłce Paczkomatowej: pieniędzy, papierów
wartościowych, przedmiotów wartościowych (biżuterii, antyków, dzieł sztuki itp.) broni,
amunicji i innych materiałów wybuchowych lub łatwopalnych jak i substancji chemicznych lub
ich mieszanin oferowanych na rynku (np. dopalacze), mogących spowodować zagrożenie dla
zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe, narkotyków i substancji psychotropowych,
artykułów szybko psujących się i wymagających szczególnych warunków transportu, zwierząt i
roślin, a także innych przedmiotów, których przewóz zabroniony jest na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego.
W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż Przesyłka Paczkomatowa nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, RC4MAX odmówi wysyłki towaru za pośrednictwem Paczkomatów.

Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną i zostanie mu zaproponowany inny sposób wysyłki (np. wysyłka kurierska).

3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczenie w przesyłce Paczkomatowej towarów
wrażliwych na zmiany temperatur oraz nieodpornych na niskie i wysokie temperatury. InPost
zastrzega, że wewnątrz Paczkomatu przeważnie panuje temperatura równa temperaturze otoczeni, jednakże w okresach dużego nasłonecznienia może ona znacząco wzrosnąć (nawet powyżej 60 stopni Celsjusza).

W związku z powyższym ze względów bezpieczeństwa za pośrednictwem Paczkomatów nie będą wysyłane produkty tj.:
 • paliwo modelarskie
 • mieszanki modelarskie
 • akumulatory
 • baterie
 • pakiety
 • produkty w sprayu tj.: lakiery, preparaty czyszczące, nasączające, antykorozyjne, przyśpieszacze
 • folie do oklejania modeli
 • emulsje
 • kleje
 • wszelkie produkty łatwopalne

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego.
W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż przesyłka Paczkomatowa nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, RC4MAX odmówi wysyłki towaru za pośrednictwem Paczkomatów.

Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną i zostanie mu zaproponowany inny sposób wysyłki (np. wysyłka kurierska).

4. Przesyłki realizowane przez RC4MAX za pośrednictwem Paczkomatów są wysyłane jedynie po uprzedniej wpłacie należności na konto RC4MAX.

Nie ma możliwości wysyłki pobraniowej.

5. Operator deklaruje dostarczanie przesyłek Paczkomatowych do Paczkomatów w terminie do 2
dni roboczych licząc od dnia nadania przesyłki Paczkomatowej.

6. Przesyłki Paczkomatowe oczekują na odbiór w Paczkomacie w terminie 48 godzin (2 dni
kalendarzowe) od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki Paczkomatowe
nieodebrane w tym terminie są kierowane do lokalnego oddziału InPost w celu ich wydania Odbiorcy.
Odbiór Przesyłek Paczkomatowych jest możliwy w oddziale InPost w godzinach jego pracy w
terminie do 14 dni od momentu umieszczenia przesyłki Paczkomatowej w Paczkomacie.
Operator poinformuje Odbiorcę (sms i e-mail) o fakcie przekazania przesyłki Paczkomatowej do oddziału InPost. Weryfikacja Odbiorcy w oddziale odbywa się na podstawie numeru telefonu oraz kodu wysłanego przez Operatora. Lista adresów oddziałów InPost znajduje się na stronie internetowej www.paczkomaty.pl .
W przypadku nieodebrania przesyłki w ciągu 14 dni od momentu doręczenia jej do Paczkomatu  InPost zwróci przesyłkę Nadawcy a RC4MAX obciąży klienta opłatą równą kwocie nadania tej przesyłki.

7. Odbiorca za pośrednictwem stron internetowych www.paczkomaty.pl i
www.inpost.pl lub w aplikacji po wpisaniu numeru nadawczego Przesyłki Paczkomatowej ma możliwość
śledzenia aktualnego statusu tej przesyłki. Śledzenie możliwe jest od momentu rejestracji
Przesyłki Paczkomatowej w systemie InPost do momentu jej odbioru przez Odbiorcę lub w
przypadku zwrotu tej przesyłki do Nadawcy.

8. Odbiorca rejestrując się w systemie paczkomatowym zobowiązany jest do podania adresu e-
mail, 9-cio cyfrowego numeru telefonu komórkowego, zarejestrowanego w polskiej sieci
telefonii komórkowej oraz kodu pocztowego. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za
wskazanie błędnego numeru telefonu komórkowego. Po rejestracji możliwa jest modyfikacja
danych w profilu użytkownika w MP, za wyjątkiem modyfikacji adresu e-mail.
 
9. Zalecane jest aby Odbiorca Przesyłki Paczkomatowej  podał pełne dane adresowe podczas
rejestracji w systemie paczkomatowym (w tym MP), w celu umożliwienia dostarczenia Przesyłki
Paczkomatowej  w przypadku przerwy technicznej, osobiście za pośrednictwem kuriera.
Podanie pełnych danych adresowych w przypadku Nadawcy jest obowiązkowe.
 
10. Odbiorca podczas rejestracji wybiera Paczkomat: główny i zapasowy (jeżeli jest dostępny).
Przesyłki Paczkomatowe w pierwszej kolejności są przygotowywane do dostarczenia do
paczkomatu głównego. Operator zastrzega sobie dostarczenie Przesyłki do paczkomatu
zapasowego.

11. Operator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności w pobliżu Paczkomatu. Nagrania
mogą zostać wykorzystane w celach reklamacyjnych i udostępniane na wniosek uprawnionych
podmiotów.

12. Reklamacja może być zgłoszona przy Paczkomacie, z którego odbierana jest Przesyłka
Paczkomatowa poprzez pozostawienie nieotwartej Przesyłki Paczkomatowej w Paczkomacie i
wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu.
 
13. Operator umożliwia zainicjowanie procedury reklamacyjnej podczas procesu odbioru Przesyłki
Paczkomatowej w Paczkomacie. W tym celu Odbiorca, korzystając z odpowiedniej opcji w
Paczkomacie, ponownie umieszcza Przesyłkę Paczkomatową w Paczkomacie pozostawiając ją
do dyspozycji Operatora. Formularz reklamacyjny wysyłany jest na e-mail Odbiorcy, który jest
obowiązany wypełnić go w ciągu 14 dni i zatwierdzić co jest równoznaczne ze złożeniem
reklamacji. Niewypełnienie formularza w określonym terminie skutkuje odesłaniem Przesyłki
Paczkomatowej do Nadawcy. Operator po zainicjowaniu reklamacji dokonuje komisyjnego
otwarcia Przesyłki Paczkomatowej i sporządza stosowny protokół. Do momentu złożenia
reklamacji Odbiorca ma możliwość odebrania Przesyłki Paczkomatowej z oddziału Na tej
podstawie Dział Reklamacji InPost stwierdza zasadność reklamacji lub odmawia jej przyjęcia i w
związku z tym podejmuje dalsze czynności.

14. Jeżeli Odbiorca stwierdzi uszkodzenie Przesyłki Paczkomatowej później niż przy jej odbiorze z
Paczkomatu (do 7 dni od odebrania) wówczas Odbiorca musi się udać z Przesyłką
Paczkomatową do oddziału InPost, w celu sporządzenia przez InPost protokołu szkody, a
następnie zgłasza reklamację w sposób określony w aktualnych Regulaminach Świadczenia
Usług przez InPost Sp. z o.o.

Szanowny kliencie,
Wybierając opcję wysyłki za pośrednictwem Paczkomatów jednocześnie akceptujesz powyższy regulamin oraz regulamin InPost: "Regulamin świadczenia usługi Paczkomaty 24/7 przez InPost Sp. z o.o." który stosuje się w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie.


Ta strona korzysta z plików cookie

Pliki są wykorzystywane w celu realizacji usług funkcjonalnych, statystycznych i społecznościowych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie można określić za pomocą tego panelu na naszej stronie lub w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.

Możesz wybrać, jakie pliki cookie będą używane: